Tilbage

Mellemrum 2014

falder ud i krattet på mellemrumfestival 2014

 
Seimi Nørregaard på x-act festival Mellemrum 2014 foto Per Morten Abrahamsen


I maj var der Mellemrum festival og jeg var inviteret til at lave en performance.

Arrangør Kitt Johnson om Mellemrum

Vi er nået til nr. 4 i rækken af
Mellemrums festivaler, der hvert
andet år i maj udsætter et snit
af det urbane landskab for en
performativ fortolkning.
I 2008 var det Indre By der lagde
asfalt til. I 2010 Nørrebro og 2012 Vesterbro. 
MELLEMRUM konfronteres nu med en anden type urban struktur, nemlig randområdets klondike. Således er turen i maj 2014 kommet til Sydhavnen, som Kgs. Enghave bliver kaldt: et tyndtbefolket område hvis grænser er til stadig forhandling.

Ni kunstnere/-grupper giver hver deres fortolkning af
et personligt udvalgt sted i Sydhavnen
20 lokale spiller med.
Og tre byvandringer bliver til.
God fornøjelse Seimi om det stedspecifikke

"Sådan et dejligt sted, der rammer lige I hjertet, med naboer og virkelighed at danse med. Det er ægte jord vi træder på, grene vi skubber til side, asfalt vi skraber knæene imod. Det er vand der drypper fra himmelen, der er uendelig stor over os. Jeg kan så godt lide virkeligheden. Om end den skræmmer mig lidt."Tilbage