Tilbage

Om mit arbejde

Mit arbejde følger hovedsagligt to spor. Et performance spor, hvor spoken word er det bærende billede og handlings skabende element. Og et spor hvor jeg opbygger Installationer, scenografier at træde ind i. Installationer der omgiver én til alle sider, med en stoflighed, som jeg søger at levendegøre via performance, lyd, animation og muligheder for interaktion. Jeg arbejder i begge spor bevidst og aktivt med publikum. Mit publikum spænder bredt aldersmæssigt fra børn til voksne. Jeg er bevidst om at forskellige aldersgrupper oplever forskelligt, men jeg går meget ind for at min kunst er for alle. Jeg taler ikke ned fordi noget er tiltænkt børn. Ligesom jeg udfordre voksne til at deltage i noget, de måske kunne opfatte som barnligt.

 Tilbage